Obec Předboj

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2023 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 804 765 Kč 95,9%
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3 229 445 Kč 100,6%
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 1 575 320 Kč 87,5%