Obec Předboj

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2023

Uzavřený měsíc 1/2023

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet25 854 200 Kč
Upravený rozpočet25 854 200 Kč
Skutečnost2 202 086 Kč
Stav plnění8,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-179 120 Kč
-179 120 Kč
463 651 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet26 033 320 Kč
Upravený rozpočet26 033 320 Kč
Skutečnost1 738 435 Kč
Stav plnění6,7%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 947 491 Kč
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 377 676 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 308 229 Kč
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 285 574 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 122 944 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 640 640 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 379 951 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 345 092 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 198 056 Kč
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 154 541 Kč