Obec Pšovlky

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 392 729 Kč 79,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 3 654 204 Kč 99,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 475 021 Kč 40,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 186 415 Kč 65,5%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 13 619 Kč 22,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 063 469 Kč 78,2%