Obec Pšovlky

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 475 021 Kč 40,8%
22 Doprava 13 228 Kč 6,3%
23 Vodní hospodářství 461 793 Kč 48,4%