Obec Pšovlky

Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 0 Kč 0,0%