Obec Pšovlky

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 432 009 Kč 33,8%
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 472 586 Kč 38,0%
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 800 557 Kč 31,6%
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 0 Kč 0,0%
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 158 866 Kč 34,8%
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 0 Kč 0,0%