Obec Pšovlky

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 375 247 Kč 64,9%
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 1 015 314 Kč 70,6%
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 1 672 441 Kč 56,3%
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 0 Kč 0,0%
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 687 492 Kč 87,8%
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 0 Kč 0,0%