Obec Pšovlky

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 727 223 Kč 71,0%
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 1 167 943 Kč 82,1%
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 1 872 524 Kč 61,4%
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 0 Kč 0,0%
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 686 756 Kč 89,1%
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 0 Kč 0,0%