Obec Pšovlky

Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 686 756 Kč 89,1%
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 57 500 Kč 100,0%
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 669 000 Kč 100,0%
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní -39 744 Kč -88,9%