Obec Pšovlky

Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 Kč 0,0%