Obec Pšovlky

SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 667 794 Kč 34,3%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 27 068 Kč 23,4%
34 Sport a zájmová činnost 0 Kč 0,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 53 992 Kč 9,5%
37 Ochrana životního prostředí 586 734 Kč 48,5%