Obec Skryje

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 2 135 000 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 135 000 Kč 0 Kč