Obec Skryje

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 12/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet3 711 000 Kč
Upravený rozpočet4 181 358 Kč
Skutečnost0 Kč
Stav plnění0,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 135 000 Kč
-2 135 000 Kč
0 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet5 846 000 Kč
Upravený rozpočet6 316 358 Kč
Skutečnost0 Kč
Stav plnění0,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0 Kč
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3631 Veřejné osvětlení 0 Kč
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 Kč
6171 Činnost místní správy 0 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 Kč
6171 Činnost místní správy 0 Kč