Obec Skryje

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
22 Doprava 0 Kč 0,0%
23 Vodní hospodářství 0 Kč 0,0%