Obec Skryje

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 2 135 000 Kč -478 387 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 135 000 Kč -478 387 Kč