Obec Skryje

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 865 646 Kč 30,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 17 367 Kč 1,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 287 232 Kč 17,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5 853 Kč 5,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 555 194 Kč 45,5%