Obec Šanov

Obec Šanov

Výdaje dle odvětví

Rok 2022 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 279 415 Kč 51,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 823 650 Kč 76,3%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 475 804 Kč 38,6%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 3 900 635 Kč 49,9%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 11 209 Kč 6,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 068 118 Kč 62,8%