Obec Kovářov

Obec Kovářov

Výdaje dle druhů

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 28 556 577 Kč 62,8%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 24 867 056 Kč 76,4%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 689 521 Kč 28,5%