Město Kamenický Šenov

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 93 651 191 Kč 98,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 210 729 Kč 53,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 13 455 097 Kč 88,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 33 740 468 Kč 92,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 5 427 733 Kč 92,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 983 911 Kč 56,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 39 833 254 Kč 113,7%