Obec Pavlov

Obec Pavlov

Příjmy

Rok 2022 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 18 830 723 Kč 96,8%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 443 197 Kč 90,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 833 775 Kč 82,5%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 553 751 Kč 260,1%