Obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Financování v roce 2013

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -1 097 215 Kč -700 000 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -397 215 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -700 000 Kč -700 000 Kč