Obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2021

Uzavřený měsíc 3/2021

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 379 760 Kč
Upravený rozpočet13 261 318 Kč
Skutečnost5 153 834 Kč
Stav plnění38,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

383 377 Kč
-579 749 Kč
1 377 404 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet10 996 383 Kč
Upravený rozpočet13 841 067 Kč
Skutečnost3 776 429 Kč
Stav plnění27,3%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 483 034 Kč
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000 000 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 652 369 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 633 962 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 342 136 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3636 Územní rozvoj 712 827 Kč
3113 Základní školy 575 813 Kč
3636 Územní rozvoj 357 484 Kč
3113 Základní školy 342 136 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 249 044 Kč