Obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Výdaje dle odvětví

Rok 2013 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 656 154 Kč 100,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 14 518 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 224 528 Kč 100,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 781 286 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 228 248 Kč 100,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 407 575 Kč 100,0%