Obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Financování v roce 2015

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 8 106 733 Kč 8 955 222 Kč
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků -782 008 Kč -782 008 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -848 489 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 10 748 345 Kč 10 748 345 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 011 115 Kč -1 011 115 Kč