Obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Financování v roce 2016

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -9 404 255 Kč -7 354 958 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -2 049 297 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -7 354 958 Kč -7 354 958 Kč