Obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 579 749 Kč -1 780 882 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 595 521 Kč -437 034 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 015 772 Kč -1 343 848 Kč