Obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -366 623 Kč -366 623 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -5 162 851 Kč -5 162 851 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 6 812 000 Kč 6 812 000 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 015 772 Kč -2 015 772 Kč