Město Březová nad Svitavou

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 191 725 Kč 90,6%
31 Vzdělávání a školské služby 2 810 000 Kč 100,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 056 953 Kč 93,3%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 256 805 Kč 95,1%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 076 575 Kč 91,7%
37 Ochrana životního prostředí 2 991 392 Kč 80,5%