Město Březová nad Svitavou

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 29 480 739 Kč 93,4%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 044 428 Kč 97,3%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 417 864 Kč 85,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 11 191 725 Kč 90,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 777 226 Kč 70,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 873 363 Kč 95,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 12 176 134 Kč 98,5%