Město Březová nad Svitavou

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 873 363 Kč 95,3%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč 0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 975 405 Kč 99,9%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 897 958 Kč 87,3%