Město Březová nad Svitavou

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 145 485 Kč 98,4%
22 Doprava 3 748 734 Kč 98,2%
23 Vodní hospodářství 2 396 751 Kč 98,6%