Město Březová nad Svitavou

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 50 330 163 Kč 113,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 3 514 817 Kč 99,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 6 145 485 Kč 98,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 15 058 722 Kč 87,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 200 587 Kč 80,5%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 229 869 Kč 71,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 22 180 683 Kč 175,2%