Město Březová nad Svitavou

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 229 869 Kč 71,6%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 176 574 Kč 58,3%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 304 Kč 85,3%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 602 991 Kč 54,2%