Město Březová nad Svitavou

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 50 225 977 Kč 107,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 4 698 498 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 813 023 Kč 75,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 18 459 913 Kč 91,4%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 348 887 Kč 98,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 3 476 728 Kč 94,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 19 428 930 Kč 150,3%