Město Březová nad Svitavou

Výdaje dle odvětví

Rok 2022 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 41 062 816 Kč 77,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 789 105 Kč 74,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 370 710 Kč 67,0%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 13 385 456 Kč 60,0%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 782 420 Kč 42,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 070 724 Kč 41,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 16 664 401 Kč 132,3%