Obec Výžerky

Obec Výžerky

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 500 000 Kč -1 501 159 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 500 000 Kč -1 301 159 Kč
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 Kč -200 000 Kč