Obec Výžerky

Obec Výžerky

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 000 000 Kč -1 459 471 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 000 000 Kč -1 459 471 Kč