Obec Výžerky

Obec Výžerky

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2024

Uzavřený měsíc 1/2024

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet19 387 160 Kč
Upravený rozpočet19 387 160 Kč
Skutečnost282 235 Kč
Stav plnění1,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-6 192 280 Kč
-6 192 280 Kč
18 642 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet25 579 440 Kč
Upravený rozpočet25 579 440 Kč
Skutečnost263 593 Kč
Stav plnění1,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 155 663 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 53 788 Kč
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 30 500 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 16 323 Kč
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 11 555 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 119 212 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 63 228 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 32 430 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 361 Kč
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 18 150 Kč