Obec Výžerky

Obec Výžerky

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2022

Uzavřený měsíc 3/2022

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet2 900 000 Kč
Upravený rozpočet3 018 355 Kč
Skutečnost943 002 Kč
Stav plnění31,2%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 000 000 Kč
-2 000 000 Kč
338 773 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet4 900 000 Kč
Upravený rozpočet5 018 355 Kč
Skutečnost604 229 Kč
Stav plnění12,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 380 829 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 131 973 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 110 340 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 97 405 Kč
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 83 190 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 172 437 Kč
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 143 150 Kč
6171 Činnost místní správy 80 309 Kč
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 61 401 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 53 120 Kč