Obec Výžerky

Obec Výžerky

Příjmy

Rok 2021 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 259 642 Kč 82,5%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 743 826 Kč 69,6%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 56 246 Kč 49,8%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 459 569 Kč 96,8%