Obec Výžerky

Obec Výžerky

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 882 846 Kč 72,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 724 898 Kč 69,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 105 249 Kč 55,5%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2 000 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 23 637 Kč 14,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 027 062 Kč 95,3%