Obec Líšťany

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 257 200 Kč -4 752 363 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 257 200 Kč -4 752 363 Kč