Obec Líšťany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2022

Uzavřený měsíc 5/2022

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet7 351 190 Kč
Upravený rozpočet7 618 420 Kč
Skutečnost2 931 264 Kč
Stav plnění38,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-4 107 220 Kč
-3 969 620 Kč
908 266 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet11 458 410 Kč
Upravený rozpočet11 588 040 Kč
Skutečnost2 022 998 Kč
Stav plnění17,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 518 172 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 392 460 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 383 041 Kč
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 188 503 Kč
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 107 800 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 624 556 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 381 931 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 197 887 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 186 668 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 167 867 Kč