Obec Líšťany

Příjmy

Rok 2021 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 919 498 Kč 95,5%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 627 590 Kč 92,8%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 306 119 Kč 86,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 17 100 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 968 688 Kč 99,4%