Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2013 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 654 154 Kč 99,1%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 654 154 Kč 99,1%