Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 654 154 Kč 99,1%
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku (kromě drobného) 654 154 Kč 99,1%