Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 328 907 Kč 96,4%
22 Doprava 967 846 Kč 93,3%
23 Vodní hospodářství 2 361 061 Kč 97,7%