Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Výdaje dle odvětví

Rok 2013 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 586 017 Kč 97,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 366 473 Kč 87,4%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 328 907 Kč 96,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 272 246 Kč 90,2%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 34 681 Kč 79,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 583 711 Kč 114,2%