Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 272 246 Kč 90,2%
31 Vzdělávání a školské služby 1 216 947 Kč 99,8%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 83 081 Kč 76,1%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 8 500 Kč 45,9%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 456 360 Kč 64,7%
37 Ochrana životního prostředí 1 507 358 Kč 95,7%