Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 34 681 Kč 79,7%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 34 681 Kč 79,7%