Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 583 711 Kč 114,2%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 1 625 040 Kč 90,5%
63 Finanční operace 956 085 Kč 234,0%
64 Ostatní činnosti 2 586 Kč 4,5%