Obec Vlkaneč

Výdaje dle druhů

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 16 056 703 Kč 64,7%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 811 623 Kč 53,9%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 245 079 Kč 75,8%