Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 453 218 Kč 78,9%
103 Lesní hospodářství 453 218 Kč 78,9%