Obec Vlkaneč

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 16 056 703 Kč 64,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 421 017 Kč 75,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 8 551 688 Kč 57,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 621 328 Kč 79,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 95 694 Kč 71,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 366 976 Kč 71,4%