Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 18 103 477 Kč 72,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 453 218 Kč 78,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 10 018 517 Kč 66,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 842 857 Kč 82,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 112 397 Kč 80,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 676 488 Kč 80,7%