Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Civilní připravenost na krizové stavy

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
521 Ochrana obyvatelstva 0 Kč 0,0%